Business Model Canvas

Denne modellen er en måte å utvikle forretningsmodeller på som mange bruker, deriblant Innovasjon Norge. i dette innlegget skal jeg forklare litt hva denne modellen går ut på.

Hva er en forretningsmodell?

Det er mange ulike definisjoner og oppfatninger på hva som ligger i begrepet forretningsmodeller. Det er ingen konkrete svar på hva det egentlig er. Pensum relevant for dette innlegget er å se på Osterwalders og Pigneur. Forretningsmodellen Osterwalder og Pigneur har utviklet tar for seg i all hovedsak hvordan bedriften skal fange, skape og levere verdi og hvilke behov som må dekkes. Modellen beskriver måten organisasjonen burde organiseres på for å generere en inntekt, basert på et produkt eller tjeneste som lanseres i markedet. (Osterwalder og Pigneur 2015, 14).

Business Model Canvas

Det er en anvendelig model, som er et godt verktøy å ta i bruk for å få et overblikk over sin egen forretningsmodell. Denne modellen består av ni ulike klosser (se bildet under), som dekker fire hovedområder: Kunder, produkt, infrastruktur og økonomisk bærekraft.

Vi skal kort se litt nærmere på de ni klossene i Business Model Canvas (Osterwalder og Pigneur 2015, 21-41):

Verdiforslag – hva er det som gjør ditt produkt unikt? Og hva er det som gir kunden verdi? Kundeverdien er selve essensen i hvordan man skal løse problemet til kunden. Verdiforslaget skapes av kunden, og verdien av opplevelsen ved bruk av produktet eller tjenesten som tilbys.

Kanaler – Valg av kanaler man skal ta i bruk for å nå kundene sine, og hvilke kanaler leverer verdi?

Kunderelasjon – Hvilke typer relasjoner har bedriften til sine kunder. Personlig relasjon, selvbetjent eller automatisert.

Inntektsstrøm –Enhver organisasjon er avhengig av å genere penger fra kundene. Modellen gir en oversikt over hvor pengene virksomheten genererer kommer fra.

Nøkkelressurser – Det som gjør deg konkurransedyktig, gir deg konkurransefortrinn og er nøkkelen til at du kan drive med din virksomhet.

Kjerneaktiviteter – De viktigste aktivitetene bedriften trenger å gjøre.

Partnere – Hvilke partnere som er viktig. Nettverket som trenges for å drive virksomheten, med leverandører og øvrige partnere.

Kostnader – kartlegging av virksomhetens kostnader knyttet til forretningsmodell.

https://www.youtube.com/watch?v=kiWkRiynPAo

Kilder:

Osterwalder og Pigneur 2015, 14

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *